disclaimer

Feestcomité Otegem

Disclaimer

 

Feestcomité Otegem.

Algemeen.

Het onderstaande is van toepassing op de volledige website www.feestcomiteotegem.be. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

 

Privacy verklaring.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij doen al het mogelijke om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Feestcomité Otegem aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Feestcomité Otegem garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen Feestcomité Otegem en de beheerders van die sites.

 

 

Beschikbaarheid.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid door bv onderhoudswerken of updates.

 

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

Het auteursrecht op deze website berust bij Feestcomité Otegem of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Feestcomité Otegem. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Feestcomité Otegem.